Vi träffas för att gå igenom mina olika typer av steg och se hur vi kan ta bort och ändra så att stegen blir så bra som möjligt.
Mario har hjälpt mig att klippa ihop musiken så den blir bättre vad det gäller övergångar mellan de olika musikdelarna och att slutet blir supertydligt.